Uganda – Roster – AFCON 22

Uganda - Roster - AFCON 22

Player
mexLaZo I X I$12,500,000.001
Player
mexWho Sosa$10,750,000.000